Светеща неонова реклама "ОПТИКА" Бургас

Светеща неонова реклама

Неонови букви монтирани на алуминиева основа.